KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE GİZLİLİK

ÖYKÜ REKLAM HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HUSUSUNDA AYDINLATMA METNİ

Öykü Reklam Hizmetleri Ltd. Şti. (fikrimuhim.com) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna verdiğimiz önem doğrultusunda bünyemizde barındırdığımız her türlü kişisel veri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu(“Kanun”)’na uygun olarak işlenmekte, saklanmakta ve aktarılmaktadır. İşbu bilgilendirme “Veri Sorumlusu” sıfatıyla Öykü Reklam Hizmetleri LTD. ŞTİ. tarafından toplanan, saklanan ve işlenen kişisel verilerinize ilişkin olarak Kanun’un “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi uyarınca hazırlanmıştır.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

Kanun uyarınca kişisel veri kimliği belirli ve belirlenebilir gerçek kişiye ait her türlü veri olarak tanımlanmış olup bu kapsamda kabul edilecek her türlü veriniz Şirketimiz nezdinde ilgili mevzuata tabi olarak değerlendirilmektedir. Bu bağlamda kişisel veriler, Şirket ürün ve hizmetlerinin sunulabilmesi ve bu kapsamda gerekli işlerin yürütülmesi, açık rızanızın varlığı halinde ürün ve hizmetlerimiz ile ilgili olarak tarafınızca iletişime geçilmesi, pazarlama faaliyetlerinde bulunulması, müşteri edinimi çalışmalarının gerçekleştirilmesi ve bununla ilgili olarak ürün ve hizmetlerimize ilişkin tekliflerin paylaşılması, Şirket faaliyetleri kapsamında yapılması gerekli görülen raporlamaların, müşteri istatistiklerinin ve benzeri incelemelerin yapılması vb. amaçlar kapsamında işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI VE HUKUKİ SEBEP

Kişisel veriler; web siteleri, müşteri görüşmeleri, tüm projeler dâhil ama bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamdan, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda işlenmek, aktarılmak ve saklanmak üzere edinilmektedir.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

Şirket yukarıda açıklanan amaçlarla kişisel veriler şu kişilerle paylaşabilir:
- Şirket faaliyetlerini ve iş süreçlerini devam ettirmek için hizmet sunan ilgili departmanlar ile,
- Şirket adına kişisel veri işleyen yurt içi ve/veya yurt dışı hizmet sağlayıcılar ile,
- Gerekli durumlarda resmi mercilerle, tedarikçi firmalarla, kamu kurumlarıyla, iş ortaklarıyla yukarıda verilen amaçlar dışında Şirket faaliyetlerimiz ile bağdaşmayan herhangi bir kişisel veri aktarımı veri sahibinin açık rızası olmaksızın gerçekleştirilmeyecektir.

KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

Kişisel veri sahibi, Kanun’un 11.maddesi uyarınca Şirket’e başvurarak;
a. kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b. kişisel verileri işlenmişse bunun hakkında bilgi talep etme,
c. kişisel verilerinin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d. kişisel verilerini yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
e. kişisel verileri eksik veya yanlış işlenmişse, bunların düzeltilmesini isteme, KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f. kişisel verilerinin aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
g. kişisel verilerinin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
h. kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahiptir.
Bu kapsamda iletilen talepler Şirket tarafından en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

TALEPLERİNİZ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMEK İSTERSENİZ

6698 Sayılı Kanun kapsamında bizimle iletişime geçmek, geri bildirimde bulunmak ya da sorularınızı yöneltmek isterseniz, kimliğinizi teşvik edici belgeler ve talebinizi içeren dilekçeniz ile Kültür Mah. Nispetiye Cad. Akmerkez E Blok Kat: 6 Etiler/İstanbul adresine bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla ulaştırabilir veya 212 282 2770 telefon numarasından iletebilirsiniz.
Bu kapsamda konuyla ilgili yapılacak olan yazılı başvurular tarafımızdan yapılacak olan kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, ilgililere yasal süreler içerisinde geri dönüşte bulunulacaktır.

ÜYELİK VE GİZLİLİK KOŞULLARI

KAYIT OLMA

Web sitesini kullanabilmek için, ilk olarak kayıt formunu doldurmanız gerekmektedir. Kayıt olurken kullanıcı iletişim bilgileri tümüyle doldurulmalıdır. Bu bilgiler kullanıcılara yeni kampanyaları, belirli kampanya şartlarını, ödül onaylarını ve puan tekliflerinin değişikliklerini duyurmak amacı ile kullanılır. Bu bilgiler MÜHİMPAKETLER ve MÜHİMÖDÜLLER’in gönderimi için de kullanılacaktır.

HESAP

FikriMühim .COM üyesi olduğunuz zaman size bir şifre ve hesap verilecektir. Hesabınızın ve şifrenizin gizliliğinin sorumluluğu size aittir. Buna ilaveten, hesabınızın altında oluşan bütün aktivitelerde sorumluluk size aittir. Hesabınızın izinsiz kullanıldığı ya da herhangi bir güvenlik ihlalinin farkında vardığınızda FikriMühim.COM’a derhal bildirmelisiniz.

GÜVENLİK

Bilgilerinizi bize gönderdiğiniz zaman, bu bilgiler SSL (Secure Socket Layers) yazılımı ile şifrelenmekte ve korunmaktadır. Veriye olan erişim, Firewall ile sınırlandırılmıştır. Kullanıcılar web sitesi yolu ile bilgilerini gönderdikleri zaman bu bilgiler hem çevirim içi hem de çevirim dışı korunmaya başlanırlar. Çevirim içi bilgileri kullanıcı isimleri ve şifreler ile korurken, bilgileri çevirim dışı korumak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Sadece belirli bir işi yapmak için belirli bilgilere ihtiyacı olan çalışanlarımız bireysel kimlik belirleyici bilgilere erişebiliyor. Son olarak, bireysel kimlik belirleyici verileri sakladığımız sunucular güvenli bir çevrede profesyoneller tarafından muhafaza edilirler. Parola ve/veya hesap bilgilerinizin gizliliğini tamamıyla sizin sorumluluğunuz altındadır. Lütfen çevirim içindeyken dikkatli ve sorumluluk sahibi olunuz.

ÖZEL TEKLİFLER VE E-POSTA

Her yeni üyemize, şifresini ve kullanıcı adını doğrulaması için aktivasyon kodunu belirtir e-posta gönderilir. Aktivasyonun yapılmasından itibaren yeni kampanyalar, ödüller hakkında e-posta alabilirler. "Katılmayı tercih etmek" kullanıcının FikriMühim’den e-postaların kendisine gönderilmesini onayladığı anlamına gelir.

SİTE VE SERVİS DUYURULARI

Nadiren FikriMühim.com, FikriMühim web sitesi ya da hizmet değişiklikleri hakkında önemli bir duyuru yapmak için belirli ya da tüm kullanıcılar ile iletişime geçmeye ihtiyaç duyabilir. Üyelerin bu e-postalara abone olmamaları, katılmayı tercih etme/etmeme seçenekleri yoktur. Çünkü bu duyurular hesapları ile ilgili çok önemli bilgiler taşıyabilirler.

BİREYSEL BİLGİLERİ DÜZELTME / GÜNCELLEME

FikriMühim.com kullanıcıları bireysel bilgilerini istedikleri zaman değiştirebilirler. Bireysel bilgilerinizi değiştirmenin en kolay yolu oturumunuzu açıp "bilgilerini güncelle" tuşlamaktır.

YAŞ / İKAMETGÂH GEREKLİLİKLERİ

Programa kayıt ve katılım herkese açıktır. Kayıt yaptıran herkes bu bilgilerin doğruluğunu onaylar ve güncellemek yükümlülüğünü taahhüt eder. Gerçeğe aykırı gönderilen bilgiler; FikriMühim.com’un programı işletmesini, müşterilerin talepte bulunduğu üye ve katılımcılar ile oluşan hizmetlerin işlevselliğini olumsuz yönde etkileyecektir. Bu bakımdan FikriMühim.com; yanlış yönlendiren ve bilerek yanlış olarak konmuş bireysel bilgileri gönderen üye veya üyelerin üyeliklerini fesh etme hakkına sahiptir. FikriMühim.com, üyelere duyuru yaparak ya da yapmayarak programı modifiye etme ya da devam ettirmeme hakkına sahiptir. FikriMühim markasının sahibi olan Öykü Reklam Hizmetleri Ltd. Şti. programı modifiye etme ya da devam etmeme hakkını kullandığında, üçüncü kişilere karşı, hiçbir sorumluluk taşımaz.

FESİH

Üye veya FikriMühim.com herhangi bir sebep ile ya da bir sebep olmaksızın işbirliğini sonlandırabilir. İşbirliğinin sonlandırılmasında FikriMühim’in üyeye ya da herhangi bir üçüncü partiye karşı bir sorumluluğu yoktur.

PUAN

Program altında verilmiş olan puanların hiçbir para değeri yoktur. Puanlar sadece FikriMühim.com sitesinde ödül veya hizmete çevrilebilir. Yapılan her işlem için alınacak puanlar, lehine kampanya düzenlenen kurum ve FikriMühim tarafından kararlaştırılacaktır. Bir üyenin kazandığı puanlar sadece ona aittir ve başka bir üyeye transfer edilemez, ya da o üyenin puanları ile birleştirilemez. FikriMühim.com; puanları ürün ya da hizmetlere çevirme sitelerinin azaltılması, genişletilmesi ya da modifiye edilmesi ve bu sitelerdeki ürünlerin ve servislerin azaltılması, çoğaltılması ve kaldırılması hakkına sahiptir.